Persondatapolitik

1. GENERELT

1.1 I denne politik for behandling af personoplysninger (Integritetspolitik) er det beskrevet, hvordan der indsamles og hvordan vi (rndm, os, vores, vi) behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din brug af vores hjemmesider www.rndm.me og www.rndm.dk.

1.2 Integritetspolitikken gælder for personlige oplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler via rndm.me, rndm.dk, e-mail, sms og andre elektroniske meddelelser, samtaler med kundeservice, trykte og digitale blanketter til fx konkurrencer og events. Ligeledes generelt tilgængelige oplysninger fra sociale netværk. 

1.3 Vi er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Alle forespørgsler i forbindelse hermed kan ske via de kontaktoplysninger, som findes under punkt 7.

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG MED HVILKET RETSLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger rndm.dk eller rndm.me indsamler vi automatisk oplysninger om din anvendelse af hjemmesiderne, fx om hvilken type browser, du anvender, hvilke søgekriterier du anvender på vores sider, din IP-adresse, herunder dit netværks placering, samt information om din pc eller mobile enhed, geografisk placering og lignende data.   

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidernes funktion, eksempelvis ved at vise dig et relevant sortiment, samt at målrette markedsføringen, herunder annoncering via Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube og Google. 

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er ”en legitim interesse” i henhold til artikel 6 i databeskyttelsesforordningen. Vores legitime interesse består i at optimere brugeroplevelsen og rndm.dk/rndm.mes funktion, eksempelvis ved at vise dig et relevant sortiment, samt at bedrive en målrettet markedsføring.

2.2 Når du indgår en aftale eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv angiver, eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmetode, oplysninger om, hvilke produkter du køber og evt. returnerer, ønsker vedr. levering samt oplysninger om den IP-adresse, som bestillingen er foretaget fra.   

2.2.1 Formålet er at vi skal kunne levere de produkter, du har bestilt, og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder administrere dine rettigheder i forhold til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at opfylde lovkrav, deriblandt krav vedr. bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen til disse formål.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores ”kontraktlige forpligtelse” samt ”retlige forpligtelse” i henhold til artikel 6 i databeskyttelsesforordningen. Behandlingen er nødvendig, for at vi kan efterkomme vores forpligtelser i henhold til aftalen mellem dig og rndm.dk samt vores lovbestemte forpligtelser. Hvis oplysningerne ikke afgives, kan vi ikke efterkomme vores forpligtelser.

2.3 Når du indgår en aftale og kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, du selv angiver, eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmetode, oplysninger om, hvilke produkter du køber og evt. returnerer.

2.3.1 Formålet er at vi skal kunne levere de produkter, du har bestilt, og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder administrere dine rettigheder i forhold til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at opfylde lovkrav, deriblandt krav vedr. bogføring og regnskab. Vi behandler desuden dine personoplysninger for at kunne håndtere dine forespørgsler, besvare spørgsmål, behandle eventuelle klagesager og supportforespørgsler (inkl. teknisk support) og lignende. 

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores ”kontraktlige forpligtelse” samt ”retlige forpligtelse” i henhold til artikel 6 i databeskyttelsesforordningen. Behandlingen er nødvendig, for at vi kan efterkomme vores forpligtelser i henhold til aftalen mellem dig og rndm.dk samt vores lovbestemte forpligtelser. Hvis oplysningerne ikke afgives, kan vi ikke efterkomme vores forpligtelser.

2.4 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi din e-mailadresse. 

2.4.1 Formålet er, at vi skal kunne efterkomme vores forpligtelse og levere nyhedsbrevet til dig. 

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke i henhold til artikel 6 i databeskyttelsesforordningen.

2.5 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du samtidig at vi må sende dig en tilfældig gave, i den forbindelse indsamler vi dit navn og adresse.

2.5.1 Formålet er, at vi skal kunne efterkomme vores forpligtelse og sende/levere gaven til dig.

2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke i henhold til artikel 6 i databeskyttelsesforordningen.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger om dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dit telefonnummer, dit kundenummer, dit ordre- og fakturanummer samt særskilte ønsker vedr. levering videregives til POST NORD, DHL eller en anden fragtmand, som herefter er ansvarlig for levering af de købte varer til dig. 

3.2 Oplysninger kan videregives til eksterne samarbejdspartnere, som behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til teknisk drift og forbedringer af rndm.dk, udsendelse af nyhedsbreve og målrettet markedsføring, herunder annoncering, og til din evaluering af vores virksomhed og vores produkter. Disse tredjeparter er databehandlere som udelukkende agerer efter vores instruktioner og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end at opfylde deres kontrakt med os og de er underlagt tavshedspligt. Vi har indgået skriftlige aftaler vedr. databehandling med alle databehandlere, som behandler personoplysninger på vores vegne.

Eksterne samarbejdspartnere er:

• Speditører
• Samarbejdspartnere til teknisk drift
• Outsourcet kundetjeneste

3.3 To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC og Facebook Inc. er baseret i USA. Fornødne garantier vedr. overførsel af oplysninger til USA er stillet ved, at rndm.dk har indgået standardaftaleklausuler med disse databehandlere. Standardaftaleklausulerne er tilgængelige på EU-Kommissionens hjemmeside https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

3.4 Vi deler også personoplysninger med visse virksomheder, som er selvstændigt dataansvarlige. At virksomheden er selvstændigt dataansvarlig betyder, at det ikke er os som kontrollerer, hvordan de oplysninger, du har angivet, bliver behandlet. Selvstændigt dataansvarlige, som vi deler dine personoplysninger med, er

1. Statslige myndigheder (politi, skattevæsen eller andre myndigheder) i det omfang vi er forpligtet til det i henhold til gældende lovgivning eller ved mistanke om en forbrydelse. 
2. Virksomheder, som tilbyder betalingsløsninger (kortudstedende virksomheder, banker og andre leverandører af betalingstjenester). 

Når dine personoplysninger deles med en virksomhed, der er selvstændigt dataansvarlig, gælder det pågældende firmas integritetspolitik og behandling af personlige oplysninger.

4. DINE RETTIGHEDER

4.1 Vi vil, i egenskab af dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder med det formål, at skabe åbenhed om, hvordan vi behandler dine oplysninger. 

4.2 Ret til indsigt 

4.2.1 Du har ret til når som helst information om bl.a., hvilke kategorier af personoplysninger behandlingen vedrører, formålet med behandlingen, hvilke oplysninger modtagere af personoplysninger, det drejer sig om, samt hvor personoplysningerne kommer fra (hvis de ikke er indsamlet fra dig). 

4.2.2 Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger om dig, som vi behandler. Hvis du vil have en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning. Du kan blive bedt om at bevise, at du er den person, du giver dig ud for at være.

4.3 Ret til rettelser 

4.3.1 Du har ret til at få rettet forkerte personoplysninger. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordrer vi dig til at sende en skriftlig meddelelse til os, så oplysningerne kan blive rettet. 

4.4 Ret til fjernelse 

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få fjernet alle eller en del af dine personoplysninger af os, hvis du eksempelvis trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har noget retsligt grundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen eller for at retslige krav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares, kan vi ikke tilgodese dit ønske om at få fjernet dine personoplysninger. 

4.5 Ret til at begrænse behandlingen til lagring  

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til kun at omfatte lagring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi har om dig og som vi behandler, ikke er korrekte. 

4.6 Ret til dataportabilitet 

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du har gjort tilgængelige for os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og kompatibelt format og få disse overført til en anden dataansvarlig.

4.7 Ret til at gøre indsigelse  

4.7.1 Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med hensyn til direkte markedsføring, inkl. den profilering, som foretages for at kunne lave den direkte markedsføring.

4.7.2 Du har endvidere ret til når som helst at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til de retslige grunde for behandling, som fremgår af denne politik. Vi kan dog ikke garantere, at vi kan tilgodese dine ønsker i enhver henseende. 

4.8 Ret til at tilbagekalde samtykke  

4.8.1 Du har når som helst ret til at trække dit samtykke tilbage i forhold til bestemte typer behandling af personoplysninger. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykket, før dette blev tilbagekaldt.

4.9 Ret til at klage  

4.9.1 Du har når som helst ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klagesager kan bl.a. indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. SLETNING OG FLYTNING AF PERSONOPLYSNINGER

5.1 Vi gemmer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. 

5.2 Oplysninger som er indsamlet om din anvendelse af rndm.me og rndm.dk, jvf. punkt 2.1, fjernes senest når du ikke har anvendt en af disse hjemmesider i en periode på 12 måneder. 

5.3 Oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med at du har købt varer på rndm.dk , jvf. punkt 2.2 og 2.3, bliver som hovedregel slettet 2 år efter udgangen af det kalenderår, hvor købet fandt sted. Oplysninger kan imidlertid blive gemt i en længere periode, hvis vi har et legitimt behov for dette, dog højst i tre år, fx hvis det er påkrævet for at fastlægge retslige krav, gøre krav gældende eller forsvare retslige krav, eller hvis lagring er påkrævet, for at vi kan opfylde reklamationskrav iht. loven. For at overholde kravene i regnskabsloven gemmes bogføringsmateriale i 7 år indtil udgangen af et regnskabsår. 

5.4 Oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med at du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, jvf. punkt 2.4, slettes, når du trækker dit samtykke til nyhedsbrevet tilbage.

5.5 Du har ret til at anmode om at få flyttet dine personoplysninger (dataportabilitet). 

6. SIKKERHED

6.1 Vi har taget passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at forhindre, at personoplysninger utilsigtet eller uberettiget beskadiges, går tabt, ændres eller forringes, samt for at forhindre, at uvedkommende får kendskab til dem, eller at de misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, som har et reelt behov for at kunne tilgå dine personoplysninger for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til dem.

7. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Vi er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af hjemmesiderne rndm.dk og rndm.me.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Integritetspolitik, eller hvis du vil gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, som er beskrevet under punkt 4, er du velkommen til at kontakte os.

8. ÆNDRINGER I INTEGRITETSPOLITIKKEN

8.1 1 Den seneste opdaterede version af integritetspolitikken finder du altid på denne side. 

8.2 Ved væsentlige ændringer (f.eks. af formålene med behandlingen af personoplysninger eller kategorier af personoplysninger) bliver du informeret om disse pr. e-mail eller på hjemmesiderne rndm.me og rndm.dk

9. VERSIONER

9.1 Dette er første version vores integritetspolitik, dateret den 01-01-2023.